Tłumaczenia niderlandzki

Język niderlandzki wywodzi się z języków indoeuropejskich z grupą języków germańskich, bezpośrednio z grupy języków zachodniogermańskich. Obecnie zaliczany jest również do grupy języków dolnoniemieckich. Dla 23 milionów osób jest to język ojczysty i urzędowy zarazem, zaś około 4 milionów zna ten język i posługuje się nim jako drugim językiem po ojczystym. Niderlandzki jest językiem urzędowym w Holandii oraz w Belgii (Flandrii). W języku niderlandzkim widać bliskie pokrewieństwo z językiem niemieckim. Widać w nim wyraźne wpływy duńskiego oraz angielskiego. Istnieją dwa dialekty, które uważane są za bliskie niderlandzkiemu, to: afrikaans, inaczej język kreolski, który jeszcze w początkach XX wieku uznawany był za odmianę języka niderlandzkiego oraz fryzyjski – jednak jest tu tylko zbieżność pewnych słów, ponieważ fryzyjski nie należy do języków dolnofrankońskich.

Narodziny języka niderlandzkiego to VIII wiek, gdy wyodrębnił się on właśnie ze wspomnianych wcześniej dialektów dolnofrankońskich. Pisemne zapisy w niderlandzkim pochodzą z IX wieku. Pierwszy spójny tekst powstał w tym języku w 1100 roku. Niderlandy wydały wielu twórców. Humaniści na pewno zetknęli się z Johanem Huizingą i jego dziełem Jesień średniowiecza, zaś powieść Odkrycie nieba, Harry'ego Mulischa internauci wybrali, jako najlepszą powieść niderlandzką wszechczasów.

Tłumaczenia – niderlandzki czy holenderski?

W Polsce bardzo często język niderlandzki nazywa się językiem holenderskim i oba te terminy używane są naprzemiennie. Wynika to z faktu, iż dopiero w 1980 roku doszło do ujednolicenia tego nazewnictwa przez Unię Języka Niderlandzkiego. Choć wcześniej w Holandii i Belgii mówiło się językiem holenderskim lub flamandzkim, od 1980 roku wspólny język używany na tych terytoriach nazywamy niderlandzkim. Warto przy tym zauważyć, że na mocy postanowień Unii Języka Niderlandzkiego holenderski stracił miano języka, a dziś jest jedynie nieurzędowym dialektem języka niderlandzkiego używanym w prowincjach Holandia Północna i Holandia Południowa.

Jeśli chodzi o tłumaczenia, niderlandzki jest jedyną poprawną nazwą używaną w odniesieniu do przekładów wykonywanych przez Biuro Tłumaczeń FATIX. Jednak nie dziwią nas zamówienia na tłumaczenia z holenderskiego czy flamandzkiego – odpowiadamy na takie zapytania, oferując profesjonalne tłumaczenia z niderlandzkiego.

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.pl