Переклад українською мовою

Tłumaczenia ukraiński

Język ukraiński to język należący do grupy wschodniosłowiańskich języków, którym posługuje się ponad 47mln ludzi. Używany jest głównie na Ukrainie, ale również i w Rosji, w USA, w Kanadzie, Polsce, jak również i na Białorusi.

Odmianą języka ukraińskiego jest gwara łemkowska(Rusińska), która przez wielu językoznawców, uznawana jest jako odrębny język-język rusiński.

Możemy wyróżnić trzy zespoły dialektów języka ukraińskiego;

  • północne
  • południowo-wschodnie
  • południowo-zachodnie

Początków języka ukraińskiego możemy doszukiwać się już w XII-XIII wieku w testach
rusko-cerkiewno-słowiańskich. Na rozwój i apogeum tego języka uważa się rok 1798, kiedy to Iwan Kotlarewski opublikował swoją Eneidę. Stworzył on bowiem początki ukraińskiego języka literackiego, jako swego rodzaju dialekt połtawski.

Akcent w języku ukraińskim zwany jest akcentem swobodnym. Może on bowiem pojawić się na przedrostku wyrazu, na konkretnej sylabie, na pierwszej sylabie, jak również i na ostatniej sylabie wyrazu. W języku tym wyróżniamy cztery czasy: teraźniejszy, przeszły, przyszły prosty i przyszły złożony.

 

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

W związku z intensywną migracją ekonomiczną w ostatnich latach znacząco zwiększyła się liczba Ukraińców pracujących i mieszkających w Polsce. Aby pracować legalnie w naszym kraju, niezbędne jest dopełnienie formalności urzędowych. Organy państwowe i instytucje finansowe wymagają złożenia dokumentów przełożonych przez tłumacza przysięgłego.

Podobnie jest w przypadku umów o pracę, które muszą być zwykle sporządzane w dwóch językach. W tym wszystkim pomoże wykwalifikowany tłumacz przysięgły. Ukraiński jest językiem zapisywanym za pomocą odmiany cyrylicy, która jest nieczytelna dla większości Polaków. Wiarygodne i zgodne z prawem tłumaczenie oficjalnych dokumentów, pism urzędowych czy umów może więc wykonać wyłącznie tłumacz przysięgły języka ukraińskiego .

Biuro Tłumaczeń FATIX wykonuje także zwykłe tłumaczenia. Ukraiński jest językiem, którym posługuje się wiele osób poszukujących zatrudnienia w Polsce. Tłumacz ukraińsko-polski może między innymi rzetelnie przetłumaczyć ofertę skierowaną do osób ukraińskojęzycznych i pomóc w stworzeniu ukraińskiej wersji strony internetowej firmy.

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.eu