Переклад українською мовою

Aktualności


FATIX Wykonawcą postępowania prowadzonego przez Szpital Nowowiejski

środa, 01.08.2018

Oferta Biura Tłumaczeń FATIX złożona na postępowanie ogłoszone przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 27 została uznana przez Zamawiającego za najlepszą.


Przedmiotowa usługa dotyczy pisemnego przekładu z języka angielskiego na język polski na potrzeby dotacji pn.: „H5/11 Zadanie 2.4.2. pkt. 1. Opracowanie i upowszechnienie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używającym nowych substancji psychoaktywnych (NSP)” Zamawiający realizuje projekt pn: „H5/11 Zadanie 2.4.2. pkt. 1. Opracowanie i upowszechnienie standardów dotyczących postępowania w przypadku udzielania pomocy osobom używającym nowych substancji psychoaktywnych (NSP)” zgodnie z umową o finansowanie realizacji zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016 - 2020 finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania problemów Hazardowych.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 
fot. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie 

Potrzebujesz tłumaczenia?

FATIX Wykonawcą postępowania prowadzonego przez Szpital Nowowiejski
Napisz do nas
info@fatix.eu
tel. +48 (022) 101 77 71

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.eu