Переклад українською мовою

Aktualności


Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz

środa, 09.03.2016

W dniach 27-28 marca 2012 roku w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyła się jubileuszowa X konferencja marketingowa. Tematem były „Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz”. Spotkanie miało charakter warsztatowy, albowiem wiedza teoretyków została skonfrontowana z opiniami praktyków. Uczestnikami konferencji byli najwybitniejsi badacze marketingu politycznego, spin-doktorzy partii politycznych, politycy tworzący kampanie wyborcze, a także liczni studenci. Wśród słuchaczy znaleźli się również studenci z innych krajów europejskich, przebywający w Kielcach w ramach programu Erasmus. Mieli oni do dyspozycji materiały konferencyjne, przełożone na język angielski przez tłumaczy kieleckiego Biura Tłumaczeń FATIX.

 

W dniach 27-28 marca 2012 roku w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbyła się jubileuszowa X konferencja marketingowa. Tematem były „Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz”. Spotkanie miało charakter warsztatowy, albowiem wiedza teoretyków została skonfrontowana z opiniami praktyków. Uczestnikami konferencji byli najwybitniejsi badacze marketingu politycznego, spin-doktorzy partii politycznych, politycy tworzący kampanie wyborcze, a także liczni studenci. Wśród słuchaczy znaleźli się również studenci z innych krajów europejskich, przebywający w Kielcach w ramach programu Erasmus. Mieli oni do dyspozycji materiały konferencyjne, przełożone na język angielski przez tłumaczy kieleckiego Biura Tłumaczeń FATIX.

W gronie prelegentów byli znani w całej Polsce, jak i poza granicami naukowcy, zajmujący się badaniem i analizą marketingu politycznego, m.in. prof. Tomasz Goban-Klas, prof. Teresa Sasińska-Klas, prof. Robert Wiszniowski. Główne tezy wystąpień tłumaczono na język angielski, aby ułatwić odbiór gościom zza granicy.

Pierwszego dnia obrady odbywały się w Instytucie Nauk Politycznych, drugiego
w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach. Zorganizowano sesję plenarną oraz kilka paneli tematycznych, związanych z działalnością marketingu politycznego w Polsce, wizerunkiem politycznym czy marketingiem lokalnym. Nie zabrakło również młodych naukowców, poruszających tematykę marketingu politycznego, gdyż przewidziano panel dla studentów
i doktorantów.

            Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, Polskie Towarzystwo Marketingu Politycznego, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe „Societas”.

            Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Kielce, Wojewoda Świętokrzyski, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz poseł Parlamentu Europejskiego Róża Thun.

            Wszystkie referaty zostaną zrecenzowane przez profesorów, specjalizujących się
w dziedzinie marketingu politycznego. Następnie teksty będą opublikowane w postaci monografii zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Abstrakty artykułów przełożone zostaną na język angielski oraz francuski. Tłumaczenie przeprowadzi Biuro Tłumaczeń FATIX, mające siedzibę w Kielcach. Przetłumaczone abstrakty na języki obce zostaną umieszczone na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego „Societas”, co umożliwi dostęp do materiałów.

           

 

Potrzebujesz tłumaczenia?

Dwie dekady marketingu politycznego w Polsce. Czas podsumowań, refleksji, prognoz
Napisz do nas
info@fatix.eu
tel. +48 (022) 101 77 71

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.eu