Переклад українською мовою

Aktualności


FATIX członkiem Klastra "Grono Targowe Kielce"

środa, 09.03.2016

Informujemy, że z dniem 5 października 2011 r.  Biuro Tłumaczeń FATIX Mateusz Fatek zostało członkiem klastra Izba Gospodarcza Grono Targowe Kielce. Do podstawowych celów i zadań Izby należy w szczególności:
- podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze organizacji i obsługi imprez targowo – kongresowych oraz usług towarzyszących, poprzez poszerzenie skal i zakresu świadczonych przez nie usług,
- wzmacnianie powiązań między lokalnymi firmami i otoczeniem instytucjonalnym – jednostkami naukowo-badawczymi, szkołami, instytucjami publicznymi, oraz instytucjami wspomagania biznesu,
- reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego, sądów powszechnych i polubownych oraz innych organizacji krajowych i zagranicznych
-   kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej,
 - organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
-  ułatwianie przepływu informacji i doświadczeń zarówno między firmami z branż pokrewnych jak i instytucjami edukacyjnymi,
-  prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz klastra targowo – kongresowo – usługowego.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gronotargowe.pl


Potrzebujesz tłumaczenia?

FATIX członkiem Klastra "Grono Targowe Kielce"
Napisz do nas
info@fatix.eu
tel. +48 (022) 101 77 71

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.eu