Переклад українською мовою

Aktualności


Projekt Innowacyjny "Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie"

środa, 09.03.2016

BT FATIX bierze czynny udział w Projekcie Innowacyjnym "Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie" realizowanym na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt skierowany jest do 112 wychowanków męskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Podpisany został list intencyjny pomiędzy przedstawicielem realizatora projektu – partnera Izby Gospodarczej Grono Targowe Kielce a Biurem Tłumaczeń FATIX.

Współpraca polegać będzie na przeszkoleniu pracodawców z zakresu niezbędnego do realizacji projektu. Po szkoleniach odbędą się praktyki (praktyczne przyuczenie do zawodu) dla wychowanków w wybranej firmie.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: www.wwjz.pl

Potrzebujesz tłumaczenia?

Projekt Innowacyjny "Wczoraj wykluczenie jutro zatrudnienie"
Napisz do nas
info@fatix.eu
tel. +48 (022) 101 77 71

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.eu