Переклад українською мовою

Aktualności


Staż w ramach projektu

sobota, 05.03.2016

Biuro Tłumaczeń FATIX realizatorem stażu studenckiego w ramach projektu "Edukacja dla rynku pracy".
Z dniem 1 lipca przyjęty został absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na trzymiesięczny staż.
To już trzecia edycja wakacyjnych staży dla najlepszych studentów i absolwentów kieleckigo uniwersytetu w której BT FATIX bierze udział.

Więcej informacji o projekcie:

Nazwa Projektu: Edukacja dla rynku pracy.
Identyfikacja Projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Realizatorzy Projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Izba Gospodarcza „Grono Targowe Kielce”.
Okres realizacji Projektu: wrzesień 2010- grudzień 2014.

Strona internetowa projektu: http://www.edrp.gronotargowe.pl/

 

Potrzebujesz tłumaczenia?

Staż w ramach projektu
Napisz do nas
info@fatix.eu
tel. +48 (022) 101 77 71

Wahasz się? Zadzwoń, rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

tel. +48 (022) 101 77 71 / info@fatix.eu